Vårt kjennemerke er kvalitet og service i alle ledd!

Hallingdal Catering AS Torpomoen, bygg 54 3579 Torpo
Telefon: 93 22 28 19 E-post: post@hallingdalcatering.no